Wypowiedziany kredyt | Oddłużanie i restrukturyzacja zobowiązań / Pomoc prawna

konsulting 

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków zapewnia kompleksowy serwis w zakresie oddłużania i restrukturyzacji kredytów. Pomagamy naszym Klientom w przypadku wypowiedzianego kredytu lub pożyczki. Prowadzimy negocjacje z bankami oraz instytucjami finansowymi. Występujemy w sporach sądowych oraz na etapie egzekucji komorniczych. Prowadzimy restrukturyzację zobowiązań. 

Restrukturyzacja zobowiązań, kredytów i pożyczek

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz umorzenia długu. W ramach tej pomocy w Kancelarii działa wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się obsługą prawną długów, w tym zabezpieczonych rzeczowo np. zastawem lub hipoteką.

Z uwagi na fakt, iż na rynku polskim wciąż działa wiele nierzetelnych podmiotów kredytowych, Kancelaria wychodzi naprzeciw problemom osób zadłużonych – konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy potrzebują fachowego i kompleksowego wsparcia w obsłudze swoich zobowiązań. 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną dłużników na każdym etapie ich sprawy, zwłaszcza w przypadkach wypowiedzenia kredytu lub pożyczki oraz w sytuacji prowadzonej wobec nich egzekucji komorniczej. Szczególna forma pomocy Kancelarii skierowana jest natomiast dla osób, które obsługują kredyty trudne tj. kredyty nienależycie spłacane, których suma zadłużenia przewyższa wartość obciążonego mienia lub nawet posiadanego majątku.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną, która doprowadzi do całościowej restrukturyzacji ich zadłużenia lub jego umorzenia. Kluczem do realizacji uzgodnionego celu jest wielopłaszczyznowa i skuteczna działalność Kancelarii, zarówno w relacjach z wierzycielem, z komornikiem, jak i w zakresie ewentualnej sprzedaży rzeczy obciążonych, które dłużnik skłonny jest spieniężyć w celu rozliczenia swojego zadłużenia. Działania Kancelarii mają na celu w szczególności takie dostosowanie formuły spłaty zaciągniętego kredytu, aby odpowiadała ona możliwościom finansowym Klienta Kancelarii, jak również była satysfakcjonująca dla wierzyciela i doprowadziła tym samym do ugodowej spłaty długu.

Pomoc prawna: wypowiedziany kredyt lub pożyczka, restrukturyzacja zobowiązań, konsolidacja kredytów, obrona przed egzekucją, antywindykacja 

  • Restrukturyzacja kredytów i zobowiązań  w tym zabezpieczonych hipotecznie (grupy: przedsiębiorstwa oraz konsumenci)
  • Umorzenie egzekucji  w tym z egzekucji z nieruchomości
  • Rozliczenie i ugoda z bankiem / wierzycielem
  • Wznowienie umowy kredytowej lub umowy pożyczki
  • Konsolidacja kredytów i zobowiązań
  • Negocjacje z bankami i wierzycielami  - wypracowanie ugody
  • Antywindykacja
  • Spory sądowe - przygotowanie pozwu, sprzeciwu, zarzutów
  • Mediacje
  • Upadłość - oddłużenie 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku problemów z kredytem.

 
iSzybki kontakt: kontakt

 


Sprawdź także:

Słowa kluczowe:

[kredyt, wypowiedziany kredyt, rozwiązany kredyt, pożyczka, wypowiedziana pożyczka, hipoteka,  chwilówka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, problem z kredytem, problem z chwilówką, problem z windykacją, problem z komornikiem, upadłość]